1 thanh cố định khẩu trang (dạng thẳng)

5.000 

Thanh cố định khẩu trang là sản phẩm hộ trợ đeo khẩu trang chống bị đau tai dành cho những người thường xuyên đeo khẩu trang. Khi sử dụng sản phẩm bạn chỉ cần máng quai khẩu trang vào các mốc có sẵn trên thanh và không cần phải đeo quai khẩu trang vào tai.