Combo khăn giấy Laiya – 10 packs

70.000 

Combo khăn giấy Laiya – 10 packs tiết kiệm hơn khi mua so với mua 1 sản phẩm.