Dây dù đeo khẩu trang – độ dài 60cm

24.000 

Sản phẩm dây dù đeo khẩu trang là phụ kiện chống thất lạc khẩu trang. Với độ dài 60cm thích hợp cho mọi giới tính sợ thất lạc khẩu trang của mình.