TĂM CHỈ NHA KHOA – TẠP HÓA A CÒNG

14.000 

Tăm chỉ nha khoa tiệt trùng an toàn cho người sử dụng, sợi chỉ nha khoa chất lượng cao mảnh, độ căng vừa phải bảo vệ răng miệng.